Wciąż czekamy na opinię Urzędu Zamówień Publicznych, odnośnie podpisywania skanów ofert. Większość instytucji już dawno przedstawiło swoje stanowisko.
Problem w tym, że Krajowa Izba Odwoławcza podejmowała decyzje wewnętrznie ze sobą sprzeczne, rozstrzygając raz na korzyść, raz na niekorzyść Wykonawcy. Czy opinia Urzędu Zamówień Publicznych pozwoliłaby na jednoznaczne rozstrzygnięcie problemu?

Jak dobrze wiemy, ostatni czas dla Zamówień Publicznych był dosyć intensywny. Wiele wątpliwości, problemy z interpretacją prawa, rozwiązanie umowy z Wykonawcą Platformy e-Zamówienia, a do tego projekt nowej ustawy. Nieoficjalnie wiemy, że przesunięcie terminu wejścia w życie pełnej elektronizacji przesunie się o kolejny rok. Czy jest to dobra decyzja – czas pokaże. Pytanie tylko, dlaczego nie skorzystać z istniejących już komercyjnych rozwiązań? Dać wybór Zamawiającym, aby podjęli decyzje z jakiego systemu chcą korzystać. Jak na razie wszyscy czekają, a jak widać w praktyce, nie jest to najlepsze rozwiązanie.

Przypominamy artykuł pokazujący szerzej ten problem: https://www.prawo.pl/biznes/jak-traktowac-skan-oferty-podpisany-elektronicznie-bedzie,378457.html