Zachęcamy do przeczytania artykułu redaktor Jolanty Ojczyk na prawo.pl z komentarzem dotyczącym tzw. Tarczy Kryzysowej 4.0, która wprowadzi także wiele zmian do Zamówień Publicznych.

„Tarcza antykryzysowa 4 przewiduje dużo dobrych zmian dla wykonawców. Część z nich, jak możliwość rezygnacji z wadium przez zamawiających czy wypłaty zaliczek, obejmie jednak tylko postępowania ogłoszone po wejściu w życie nowych przepisów. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych będą mogły wybrać prowadzących PPK bez ogłaszania przetargu. Ten przepis też jednak budzi wątpliwości ekspertów.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zmiany-w-prawie-zamowien-publicznych-w-tarczy-antykryzysowej-4,500566.html