Polska Agencja Żeglugi Powietrznej - nowe wyzwania

Dzień dobry!

Wrzesień kończymy pełni energii i motywacji do dalszego działania ;)

Z dumą informujemy, iż 26 września podpisaliśmy nową, kolejną umowę z naszym stałym Klientem - Polską Agencją Żeglugi Powietrznej.

Dziękujemy za zaufanie!

 


Największe wdrożenie platformy zakupowej w 2021 roku

Gdyby zapytać pracującego człowieka, co mobilizuje go do realizacji jego obowiązków, zapewne dałoby się usłyszeć co najmniej kilka powodów. Jesteśmy przekonani, że jednym z nich byłaby chęć osiągnięcia sukcesu. To napędza do działania i dodaje skrzydeł. Wiadomo, że nie każdy sukces to wielkie zwycięstwo, ale determinacja, wiedza i doświadczenie naszego zespołu pozwala nam sięgać wysoko - wówczas sukces przeradza się w prawdziwy triumf. I o takim właśnie triumfie informujemy dzisiaj.

Do grona klientów naszej firmy dołączył właśnie Urząd Miasta Łodzi, podpisując z PortalPZP umowę, której przedmiotem jest wdrożenie platformy zakupowej SmartPZP w ponad 380 jednostkach miejskich dla ponad 800 użytkowników. To prawdziwe wyzwanie, a my bardzo je lubimy! Projekt obejmuje zapewnienie obsługi platformy zakupowej w obszarze planowania zamówień, realizacji postępowań z wykorzystaniem ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz postępowań bagatelnych, archiwum elektronicznego i aukcji elektronicznych. Planowane jest uruchomienie platformy zarówno dla Urzędu Miasta Łodzi, jak i dla jednostek podległych, szkół średnich, podstawowych, przedszkoli i żłobków, służby zdrowia, jednostek kultury i spółek miejskich. Jak widać, pracy będzie całe mnóstwo, ale - jak już pisaliśmy - sukces goni sukces i nie mamy wątpliwości, że taki finał czeka nas i tym razem.

 

 

 


Składanie elektronicznych dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia

Każdy, kto kiedykolwiek startował w przetargu, doskonale wie, jak ważne jest dostarczenie zamawiającemu odpowiedniej formy elektronicznych dokumentów składanych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia. Ta sprawa często spędza sen z powiek wykonawcom, którzy nie mają pewności, w jakiej formie przekazać wspomniane dokumenty.

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie wprowadza dwie zasady w kwestii składania dokumentów:

  • jeżeli dokument został wystawiony jako elektroniczny, to dokładnie w takiej samej postaci powinien on zostać przekazany zamawiającemu, bez konieczności opatrywania do dodatkowym podpisem,
  • jeżeli dokument został wystawiony w formie papierowej, to zamawiającemu należy przekazać cyfrowe odwzorowanie takiego dokumentu opatrzone odpowiednim podpisem (w zależności od wartości postępowania).

Dokumenty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz urzędu skarbowego

Zaświadczenia z ZUS oraz z US mogą być wystawione w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym (a od 1 lipca 2021 r. także podpisem zaufanym lub osobistym). Dopuszczalne jest jednak doręczenie elektronicznych zaświadczeń z US i ZUS w postaci wydruku pisma. W tej sytuacji wykonawca musi sporządzić cyfrowe odwzorowanie wspomnianych dokumentów, a następnie opatrzyć je własnym podpisem elektronicznym.

Dokumenty z Krajowego Rejestru Karnego i Krajowego Rejestru Sądowego

Nie ma możliwości posługiwania się wydrukiem elektronicznego dokumentu w przypadku informacji z KRS. W przypadku KRK wnioskodawca otrzymuje archiwum w formacie ZIP, które w całości należy przekazać zamawiającemu (przesłanie jedynie PDF jest błędem).

Źródło: tutaj