Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych.

Urząd Zamówień Publicznych przygotował dokument, w którym wyselekcjonował przykłady zamówień publicznych,w których zostały zastosowane rozwiązania z zakresu społecznych zamówień publicznych. Są to dobre przykłady, które można wykorzystać podczas przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy oczywiście pamiętać, że wskazane rozwiązanie należy dostosować do specyfiki konkretnego przedmiotu zamówienia, a także obowiązującego stanu prawnego.

Które zamówienia są traktowane jako „społeczne zamówienia publiczne”? Są to takie zamówienia, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jeden z następujących aspektów:

  • promocja godnej pracy,
  • ekonomia społeczna i MSP,
  • poszanowanie praw człowieka i prawa pracy,
  • włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu,
  • wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych),
  • promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i przeznaczony dla wszystkich”,
  • szersze,dobrowolne przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility —CSR).

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem:

Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych

Źródło: https://uzp.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.