Portal PZP sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „e-PZP – Elektroniczne Zamówienia Publiczne”.

Celem projektu jest wdrożenie e-usług typu B2B przez Spółkę, skierowanych do przedsiębiorstw
z sektora prywatnego i publicznego zobowiązanych do stosowania ustawy PZP lub biorących udział
w zamówieniach publicznych. W wyniku realizacji projektu zostanie wdrożona platforma e-zamówień (system e-PZP) pozwalająca na prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z przepisami znowelizowanej ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Wartość projektu:  615 000,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE:  375 000,00 PLN