Elektroniczne oferty nie będą otwierane publicznie.

Nie ma odwrotu od elektronizacji zamówień publicznych. Od stycznia 2021 roku wszystkie przetargi będzie obsługiwała platforma e-usług. Za sprawą nowego prawa zamówień publicznych e-oferty nie będą musiały być otwierane publicznie. Są jednak wątpliwości, czy to nie ograniczy ważnej w tej dziedzinie zasady jawności.

My nie widzimy zagrożenia w rezygnacji z publicznego otwierania ofert. W systemie platforma SmartPZP nikt nie ma dostępu do złożonych ofert, a system odnotowuje każdą czynność, można odtworzyć, kto co robił po logach. Przedstawiciele Ministerstwa Przedsiębiorczości i Urzędu Zamówień Publicznych także zapewniają, że zmiany w przepisach nie niosą żadnych zagrożeń.

Jeśli chcecie znać opinie innych ekspertów i przeczytać więcej na ten temat to zapraszamy do artykułu pod tym linkiem: https://www.prawo.pl/biznes/elektronizacja-przetargow-bez-publicznego-otwarcia-ofert,479371.html

Pozostałe aktualności:

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

14 dni okresu testowego

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie, raport Najwyżej Izby Kontroli na temat informatyzacji zamówień publicznych nie zostawia złudzeń –  MiniPortal nie zapewnia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat