Elektroniczne zamówienia publiczne z PFR (15 maja 2020 godz. 10:00)

Portal PZP został partnerem Polskiego Funduszu Rozwoju S.A.

Portal PZP dołączył do grona firm, które wraz z Polskim Funduszem Rozwoju S.A. stworzyli  specjalną ofertę dla samorządów w ramach Antykryzysowej Platformy Rozwiązań Technologicznych.

Antykryzysowa Platforma Rozwiązań Technologicznych

Platforma łącząca potrzeby samorządów z rozwiązaniami firm technologicznych. Znajdź partnera, który pomoże rozwiązać najbardziej palące problemy Twojego samorządu w obliczu epidemii COVID-19.

Platforma zakupowa SmartPZP oraz szczegóły oferty zostaną zaprezentowane podczas bezpłatnego webinaru organizowanego przez PFR S.A.  Zapisz się na bezpłatny webinar, klikając na poniższy link: https://www.interankiety.pl/i/wPZG9dQB

Cel rozwiązania:

Proponowane rozwiązanie pozwala na planowanie zamówień, prowadzenie postępowań zgodnie z ustawą PZP o wartości unijnej, krajowej i bagatelnej, a także zatwierdzanie dokumentacji, jej archiwizację i prowadzenie aukcji elektronicznych.

System umożliwia:

 • planowanie zakupów, ich akceptację, agregację,
 • uruchomienie i przeprowadzenie postępowań według każdego rodzaju trybu (poniżej progu bagatelności, postępowań PZP – krajowych/unijnych),
 • zapewnienie archiwum elektronicznego dla danych PZP,
 • przeprowadzanie aukcji elektronicznych,
 • podpisanie umowy w trybie elektronicznym,
 • rozliczanie umów i faktur w trybie elektronicznym;

Korzyści rozwiązania z perspektywy samorządu:

 • ergonomiczne i intuicyjne narzędzie, które umożliwia trzymanie wszystkich danych procesu zakupów w jednym miejscu,
 • umożliwia prowadzenie wszystkich postępowań (unijnych i krajowych) w formie elektronicznej,
 • umożliwia zrealizowanie wymogów ustawy PZP w zakresie elektronicznej formy komunikacji w postepowaniach unijnych (już obecnie) i krajowych (od 1.01.2021)
 • pozwala na przeprowadzania procedur zakupowych nawet w sytuacji przymusowej pracy zdalnej,
 • ułatwienie przy kontraktowaniu niezbędnych usług (dostaw, prac budowlanych) czy też innych kluczowych dla samorządu wydatków,
 • zapewnienie ciągłości pracy komisji przetargowych,
 • umożliwia planowanie zamówień publicznych, ich akceptację i agregację,
 • pozwala na bieżące i okresowe monitorowanie wszystkich rodzajów wydatków, sporządzanie raportów w tym rocznego raportu dla Prezesa UZP,
 • zapewnia zrealizowanie wymogów RODO w odniesieniu do przetwarzania dokumentacji postępowania wraz z bieżącym monitorowaniem przetwarzania danych osobowych w jednostce,
 • posiada moduł aukcji elektronicznych, który pozwala na wygenerowanie znacznych oszczędności,
 • zapewnia bezpieczne szyfrowanie ofert w oparciu o klucze będące w wyłącznym posiadaniu komisji przetargowej JST,
 • zapewnia możliwość zdalnego podpisania umowy, jej przechowanie w archiwum elektronicznym wraz z aneksami i protokołami,
 • zapewnia archiwum elektroniczne dla protokołu postępowania wraz z załącznikami zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamówień publicznych,
 • posiada certyfikat e-Sender współpracy z publikatorem UE, integracja z krajowym publikatorem Biuletynem Zamówień Publicznych,
 • zapewnia darmowe wsparcie dla zamawiającego i wykonawców w godzinach 7:00-19:00 w dni robocze,
 • zapewnia szkolenia on-line,
 • zapewnia darmowe webinary z zakresu zamówień publicznych prowadzone przez ekspertów