Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce – bezpłatne webinarium poświęcone publikacji 17.11.2020

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone publikacji pt. „Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce”. Odbędzie się ono w formie wywiadu z autorami książki, wraz z możliwością zadawania pytań.
Termin webinarium: 17 listopada 2020 r., godz. 9:00
PRELEGENCI

ANNA SERPINA-FORKASIEWICZ Prawnik; od 20 lat specjalizuje się w prawie zamówień publicznych, własności intelektualnej oraz prawie nowych technologii; reprezentuje klientów w sprawach przed Krajową Izbą Odwoławczą; posiada doświadczenie w prowadzeniu prac analitycznych oraz audytów prawnych w odniesieniu do systemów informatycznych obejmujących obszar prawny; jest pomysłodawcą i współautorem jednego ze środków komunikacji elektronicznej Portalu e-Usług SmartPZP. JACEK LIPUT Radca prawny; od kilkunastu lat wspiera zamawiających i wykonawców w przetargach publicznych, przetargach cywilnych, a także zamówieniach wojskowych oraz postępowaniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej opartych o zasadę konkurencyjności; zajmuje się również partnerstwem publiczno-prywatnym, zagadnieniami z zakresu pomocy publicznej, a także – szerzej – prawem gospodarczym, cywilnym i handlowym; Szef Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w kancelarii Gawroński&Partners. MICHAŁ TABOR Od 2002 r. zajmuje się bezpieczeństwem informacji, wdrażaniem mechanizmów podpisu elektronicznego, systemów elektronicznej administracji oraz budowaniem systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji; autor szeroko stosowanego mechanizmu składania deklaracji podatkowych i Profilu Zaufanego ePUAP; uczestniczy od początku w procesie legislacji i wdrażania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania (eIDAS); Rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Ekspert Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji w zakresie identyfikacji, uwierzytelnienia i podpisu elektronicznego; Członek komitetu ETSI tworzącego standardy dla usług zaufania.

PLAN WEBINARIUM

9:00 – powitanie, przedstawienie prelegentów
9:10 – Rozmowa z autorami o istotnych kwestiach związanych z zamówieniami publicznymi poruszanymi w książce
10:10 – Pytania od uczestników webinarium
UWAGA!

Dla czterech uczestników webinarium rozlosowane zostaną upominki w postaci książki pt. „Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” autorstwa Anny Serpiny-Forkasiewicz, Jacka Liputa oraz Michała Tabora.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA WEBINARIUM

Rejestracja