Warstwa 2-1

Smart PZP platforma wspierająca administrację publiczną

Platforma dedykowana jednostkom administracji publicznej, zapewniająca kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. „SmartPZP” to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.

Dowiedz się więcej