Andrzej Lech

Korzystanie z platformy przez sądy powszechne, prokuratury oraz Ministerstwo Sprawiedliwości odbywa się bez zastrzeżeń.

 

Dyrektor Centrum Zakupów dla Sądownictwa