Dyrektor Biura ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin