Nasi klienci

TWORZYMY OPROGRAMOWANIE

PRZYJAZNE KLIENTOWI

Dobre oprogramowanie musi uwzględniać potrzeby klientów i odpowiadać ich preferencjom.

To założenie stało się podwaliną portalu e-Usług SmartPZP, który został dopracowany wyniku setek spotkań i tysięcy pomysłów zgłaszanych przez Zamawiających. Specjalnie dla służby zdrowia stworzyliśmy funkcjonalność obsługi postępowania wielopakietowego, które pozwala na ocenę ofert we wszystkich pakietach przy pomocy jednego kliknięcia. Innym przykładem jest możliwość hierarchicznego podporządkowania podległych jednostek, szczególnie przydatna w samorządach i służbach mundurowych.

Nasze oprogramowanie rozwinęliśmy o moduły planowania, wniosków zakupowych i obsługi postępowań regulaminowych z myślą o zamawiających sektorowych. 

Nasi klienci doceniają nasze starania czego dowodem jest ich dynamiczny przyrost.

SmartPZP wykorzystywany jest w następujących resortach:

Służba zdrowia

Służby mundurowe

Resort sprawiedliwości

Administracja centralna

Samorząd terytorialny

Zamawiający sektorowi

Nauka

Wybrani klienci:

Centralne Biuro Antykorupcyjne

Poczta Polska

Ministerstwo Sprawiedliwości

Kasa Rolniczego Ubezpiecznia Społecznego

Polskie Porty Lotnicze

Zamek Królewski na Wawelu

Akademia Górniczo-Hutnicza

Przemysłowy Instytut Motoryzacji

Urząd Żeglugi Śródlądowej

Państwowa Straż Pożarna

Miasto Szczecin

Straż graniczna