Kłopoty z zamówieniami in-house.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał 3 października 2019 r. orzeczenie, które może ograniczyć stosowanie wyłączenia reżimu zamówień publicznych dla zamówień in-house. W sprawie z inicjatywy litewskiego Sądu Najwyższego o sygnaturze C-285/18 TSUE stwierdził m.in., że samo spełnienie przesłanek formalnych dla takiego wyłączenia, określonych w prawie unijnym, nie przesądza jeszcze o jego zgodności z prawem. Potrzebna jest całościowa ocena danego zamówienia, w tym pod kątem regulacji innych, niż te implementujące unijne przepisy o zamówieniach publicznych, a często także ocena wpływu ewentualnego wyłączenia na rynek.

Wyłączenie dla zamówień in-house po orzeczeniu TSUE w sprawie litewskiej powinno być trudniejsze do zastosowania. Wyrok przynajmniej w teorii powinien spowodować przesunięcie części zamówień dotychczas udzielanych bez przetargu do procedur wynikających z prawa zamówień publicznych – pisze Jacek Liput , radca prawny, szef praktyki prawa zamówień publicznych w kancelarii Gawroński & Partners.

Załączamy odnośnik do wpisu z dziennika urzędowego UE, który można pobrać w języku polskim, w celu przybliżenia sprawy: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A62018CN0285

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: https://www.prawo.pl/samorzad/zamowienia-in-house-nie-zawsze-zgodne-z-prawem,490930.html

Pozostałe aktualności:

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi: Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran!    Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani

Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i