12 KWIETNIA 2018

KONFERENCJA

1.EDYCJA

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W SŁUŻBIE ZDROWIA

Konferencja poświęcona problemom służby zdrowia związanym z udzielaniem zamówień publicznych w kontekście wejścia w życie nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych. Wystąpienia przewidziane w trakcie konferencji dedykowane są osobom zarządzającym publicznymi jednostkami służby zdrowia i specjalistom od zamówień publicznych w sektorze medycznym.

Termin: 12 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Żwirki i Wigury 63A (wjazd od ulicy Pawińskiego), 02-091 Warszawa

Czas trwania konferencji: 10.00-15.00

Udział: bezpłatny

AGENDA

10:00-10:20

10:20-11:00

11:00-11:40

11:40-12:00
12:00-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00
14:00-15:00
15:00

rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości

mec. Piotr Płaciszewski - Specyfika zamówień organizowanych przez szpitale - case study

mec. Rafał Kasterski - Formalne aspekty elektronizacji zamówień publicznych

przerwa kawowa

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran - Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce - omówienie przykładowych zapisów SIWZ

panel dyskusyjny dotyczący praktycznych wyzwań dla zamawiających i wykonawców związanych z elektronizacją zamówień przy udziale ekspertów i praktyków:

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran - ekspert zamówień publicznych

Monika Koś - Kierownik Sekcji Zamówień Publicznych w Wojewódzki Szpital Podkarpacki im. Jana Pawła II w Krośnie

Anna Serpina-Forkasiewicz - Prezes Zarządu Portal PZP Sp. z o.o

prezentacja obsługi elektronicznego przesyłania JEDZ przy użyciu środków komunikacji elektronicznej

prezentacja przeprowadzenia postępowania w trybie podstawowym podzielonego na wiele zadań (postępowanie na zakup leków)

zakończenie konferencji

Jeśli chcesz zgłosić swój udział w konferencji wypełnij poniższy formularz

Kliknij aby powiększyć mapkę.

Niestety, brak wolnych miejsc.

  • WYKŁADOWCY

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych i Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych.

mec. Rafał Kasterski

Radca prawny, odbył także aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, świadczy kompleksowe doradztwo w projektach związanych z nowymi technologiami oraz w projektach teleinformatycznych, w tym w szczególności realizowanych w reżymie zamówień publicznych. Świadczył pomoc prawną na rzecz pionów IT w spółkach i instytucjach publicznych. Doradzał w wielu przedsięwzięciach informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, firm sektora transportowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Posiada znajomość branży, realiów gospodarczych, technologii IT, standardów i metodyk prowadzenia projektów informatycznych. Opracowywał i negocjował kontrakty, wspomagał organizację przetargów publicznych i niepublicznych na wdrożenie oraz na utrzymanie dużych i bardzo dużych systemów informatycznych.

Piotr Płaciszewski

Prawnik, specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od prawie 20 lat, posiada doświadczenie w szerokim doradztwie, w tym dla szpitali. Doradza zamawiającym na każdym etapie postępowania zamawiającego. Liczna reprezentacja w KIO. Prowadzi również postępowania w imieniu i na rzecz Zamawiających (jako Pełnomocnik Zamawiającego), audyty postępowań oraz sporządza opinie prawne w szczególności w zakresie zamówień publicznych.

Patroni medialni konferencji:

unia europejska

Unia Europejska

Infolinia 22 123 0 797