25 KWIETNIA 2018
KONFERENCJA ZA
Dni
Godzin
Minut
Sekund

1.EDYCJA

ELEKTRONIZACJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH A RODO

SZKOLNICTWO WYŻSZE                         & INSTYTUTY BADAWCZE

Konferencja poświęcona problemom szkolnictwa wyższego oraz instytutów badawczych związanych z udzielaniem zamówień publicznych w kontekście wejścia w życie przepisów dotyczących elektronizacji zamówień publicznych oraz RODO.

Wystąpienia przewidziane w trakcie konferencji dedykowane są osobom zarządzającym publicznymi uczelniami i instytutami, a także specjalistom od zamówień publicznych w sektorze naukowym.

Termin: 25 kwietnia 2018 r.

Miejsce: Szkoła Główna Handlowa, Aula Główna, Al. Niepodległości 162, 02-554 Warszawa

Czas trwania konferencji: 10.00-15.00

Udział: bezpłatny

AGENDA

10:00-10:20

10:20-11:20

11:20-12:20

12:20-12:40
12:40-13:40
13:40-15:00
15:00

rozpoczęcie konferencji, przywitanie gości

mec. Dariusz Ćwik - Usługi badawczo-rozwojowe  - case study

Krzysztof Kossykowski, Wojciech Wrzesień - realizacja elektronicznych zamówień publicznych w bezpiecznym środowisku NASK SA DATA CENTER.

przerwa kawowa

Specyfika uczelni i instytutów uwzględniona w funkcjonalnościach Portalu e-Usług SmartPZP - PREZENTACJA
• integracja z EZD
• usługi badawczo-rozwojowe

dr Justyna Olszewska-Stompel - Elektroniczna forma komunikacji - aspekty praktyczne

zakończenie konferencji

Jeśli chcesz zgłosić swój udział w konferencji wypełnij poniższy formularz

  • PRELEGENCI

dr Justyna Olszewska-Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting). Współautorka trzech książek o zamówieniach publicznych wydanych przez Wolters Kluwer Polska. Autorka artykułów o charakterze ekonomicznym i z zamówień publicznych publikowanych w prasie ogólnopolskiej, w tym w kwartalniku wydawanym przez C-H „Beck” „Prawo zamówień publicznych”, czasopismach: „Doradca. Zamówienia publiczne” i „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w wydawnictwach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego i Warszawskiego.

mec. Dariusz Ćwik

Radca prawny, odbył także aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim, świadczy kompleksowe doradztwo w projektach związanych z nowymi technologiami oraz w projektach teleinformatycznych, w tym w szczególności realizowanych w reżymie zamówień publicznych. Świadczył pomoc prawną na rzecz pionów IT w spółkach i instytucjach publicznych. Doradzał w wielu przedsięwzięciach informatycznych i telekomunikacyjnych na rzecz banków, biur maklerskich, firm ubezpieczeniowych, firm sektora transportowego oraz jednostek sektora finansów publicznych. Posiada znajomość branży, realiów gospodarczych, technologii IT, standardów i metodyk prowadzenia projektów informatycznych. Opracowywał i negocjował kontrakty, wspomagał organizację przetargów publicznych i niepublicznych na wdrożenie oraz na utrzymanie dużych i bardzo dużych systemów informatycznych.

Print

Patron instytucjonalny konferencji:

Patroni medialni konferencji:

unia europejska

Unia Europejska

Infolinia 22 123 0 797