Konferencje „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” organizowane przez UZP

Zachęcamy wszystkich którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji Nowe Prawo Zamówień Publicznych w Warszawie i Poznaniu, do zapoznania się z prezentacjami które zostały na niej zaprezentowane.

Prezentacje omawiają najważniejsze ze zmian w nowej ustawie:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych– Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej i rozpoznawania odwołań Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Jan Kuzawiński, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznychKatarzyna Tyc-Okońska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konferencje,-seminaria/przedsiewziecia-na-temat-zamowien-publicznych/nowe-pzp-na-konferencjach-uzp

Pozostałe aktualności:

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

Nowe regulacje dedykowane Zamówieniom Publicznym.

Tak zwana „Tarcza antykryzysowa 4.0” opublikowana została w Dzienniku Ustaw. Ostateczny tekst ustawy znaleźć można tutaj. Część regulacji dedykowana jest rynkowi zamówień publicznych, w szczególności:

Webinar #3 – Podpis Elektroniczny 25.06 godz 11.00

Serdecznie zapraszamy na kolejny Webinar pt. „Kwalifikowany podpis Elektroniczny” który odbędzie się 25.06 o godz. 11 Webinar będzie poświęcony tematyce podpisu elektronicznego w Pzp. Poprowadzi

NIK KONTROLUJE ELEKTRONIZACJĘ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

NIK opublikował raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”. Wyniki kontroli pokazują, że miniportal nie jest rozwiązaniem idealnym. Najniższy początkowy koszt prowadzenia postępowania w formie elektronicznej z