Konferencje „Nowe Prawo Zamówień Publicznych” organizowane przez UZP

Zachęcamy wszystkich którzy nie mieli okazji uczestniczyć w konferencji Nowe Prawo Zamówień Publicznych w Warszawie i Poznaniu, do zapoznania się z prezentacjami które zostały na niej zaprezentowane.

Prezentacje omawiają najważniejsze ze zmian w nowej ustawie:

Pozasądowe rozstrzyganie sporów w zamówieniach publicznych – mediacja/koncyliacja Mariusz Haładyj, Prezes Prokuratorii Generalnej RP

Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej progów UE – nowe spojrzenie Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Procedura uproszczona udzielania zamówień publicznych poniżej progów unijnych– Izabela Fundowicz, Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego Urzędu Zamówień Publicznych

Zmiany w zakresie funkcjonowania Krajowej Izby Odwoławczej i rozpoznawania odwołań Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej / Jan Kuzawiński, Wiceprezes Krajowej Izby Odwoławczej

Nowe regulacje w zakresie kontroli zamówień publicznychKatarzyna Tyc-Okońska, Zastępca Dyrektora Departamentu Kontroli Zamówień Publicznych Urzędu Zamówień Publicznych

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/przedsiewziecia-edukacyjne/konferencje,-seminaria/przedsiewziecia-na-temat-zamowien-publicznych/nowe-pzp-na-konferencjach-uzp

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej