Konferencje UZP pt. „NOWE PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH” [Brak miejsc]

Konferencje adresowane są do przedstawicieli zamawiających i wykonawców oraz wszystkich zaangażowanych w proces przygotowania i prowadzenia zamówienia publicznego.

Na konferencjach zaprezentowane zostaną najważniejsze zmiany jakie niesie ze sobą nowa ustawa Prawo Zamówień Publicznych. Zagadnienia zostaną przedstawione przez przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych, Ministerstwa Rozwoju oraz Prokuratorii Generalnej RP.

Zakres tematyczny wszystkich konferencji jest tożsamy, na stronie oficjalnej UZP zostały przedstawione prezentacje z konferencji, które odbyły się w zeszłym miesiącu. Z powodu małej ilości miejsc i dużego zainteresowania zachęcamy do zapoznania się z prezentacjami, które zostały udostępnione na stronie UZP: https://www.portalpzp.pl/konferencje-nowe-prawo-zamowien-publicznych-organizowane-przez-uzp/

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/zapraszamy-na-konferencje-uzp-pt.-nowe-prawo-zamowien-publicznych/zapraszamy-na-konferencje-uzp-pt.-nowe-prawo-zamowien-publicznych

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej