ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

WYDANIE1

Opracowanie podsumowujące doświadczenia ekspertów
PortalPZP we wdrażaniu środków komunikacji elektronicznych
w Polsce.
Dostępna w miękkiej oprawie oraz e-book.

ELEKTRONICZNE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W PRAKTYCE

to pierwsze wydanie opracowania podsumowującego doświadczenia ekspertów
PortalPZP we wdrażaniu środków komunikacji elektronicznych w Polsce.

Eksperci współpracowali w opracowaniu Portalu e-Usług SmartPZP, prowadzili
audyt oprogramowania za zgodność z ustawą Prawo zamówień publicznych i aktami
wykonawczymi, do których odsyła ustawa.

dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były
Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych
i i wieloletni dyrektor departamentu zamówień
publicznych w dużej instytucji zamawiającej.
Doradca zamawiających i wykonawców,
pełnomocnik przed Krajową Izbą Odwoławczą,
wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu
zamówień publicznych oraz autorka licznych
publikacji dotyczących tej problematyki. Prowadzi
AGB Kancelarię Radcy Prawnego.

Anna Serpina-Forkasiewicz

Prawnik z wykształcenia, od 16 lat specjalizuje
się w prawie zamówień publicznych, własności
intelektualnej oraz prawie nowych technologii.
Reprezentuje klientów z sektora publicznego
oraz komercyjnego w sprawach przed Krajową
Izbą Odwoławczą, doradza w zakresie
elektronizacji zamówień publicznych,
e-commerce oraz ogólnych zagadnieniach z
zakresu prawa cywilnego. Jest współautorem
Platformy e-Usług SmartPZP.

Zamów książkę

Już dziś poszerz swoją wiedzę z zakresu Elektronizacji Zamówień Publicznych i bądź gotowy na zmiany, które nadchodzą.
unia europejska

Unia Europejska

Infolinia 22 123 0 797