Logowanie do platformy jest niezbędne

Jako firma związana bezpośrednio z tematem elektronizacji zamówień publicznych, na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w polskim prawie.
9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną zmianę, która rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy konieczność logowania się do platformy lub aplikacji, za pośrednictwem której odbywa się komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, jest zasadna.
§12 ust. 3 rozporządzenia stanowi o tym, że „użycie środków komunikacji elektronicznej, o  których mowa w ust. 1, jest uzależnione od podania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez zamawiającego, o ile  zostały one określone”.
W praktyce oznacza to, że komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami będzie możliwa tylko wtedy, jeśli będzie odbywała się za pośrednictwem środków komunikacji, które wymagają logowania oraz uwierzytelnienia. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że dla użytkowników SmartPZP nic się nie zmieni, bowiem dbamy o to, by nie dochodziło do ewentualnych naruszeń lub ich prób, dlatego też logowanie do naszej platformy oraz uwierzytelnienie było wymagane od zawsze. 
Źródło: UZP

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.