Logowanie do platformy jest niezbędne

Jako firma związana bezpośrednio z tematem elektronizacji zamówień publicznych, na bieżąco śledzimy zmiany zachodzące w polskim prawie.
9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę na jedną zmianę, która rozwiewa wszelkie wątpliwości dotyczące tego, czy konieczność logowania się do platformy lub aplikacji, za pośrednictwem której odbywa się komunikacja między zamawiającym a wykonawcą, jest zasadna.
§12 ust. 3 rozporządzenia stanowi o tym, że „użycie środków komunikacji elektronicznej, o  których mowa w ust. 1, jest uzależnione od podania danych umożliwiających jednoznaczną identyfikację użytkownika, a także akceptacji zasad korzystania ze środków komunikacji elektronicznej udostępnianych przez zamawiającego, o ile  zostały one określone”.
W praktyce oznacza to, że komunikacja między zamawiającymi a wykonawcami będzie możliwa tylko wtedy, jeśli będzie odbywała się za pośrednictwem środków komunikacji, które wymagają logowania oraz uwierzytelnienia. 
Chcielibyśmy zaznaczyć, że dla użytkowników SmartPZP nic się nie zmieni, bowiem dbamy o to, by nie dochodziło do ewentualnych naruszeń lub ich prób, dlatego też logowanie do naszej platformy oraz uwierzytelnienie było wymagane od zawsze. 
Źródło: UZP

Pozostałe aktualności:

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma