432 jednostki sądów powszechnych,jednostek organizacyjnych prokuratury i Ministerstwo Sprawiedliwości klientami Portal PZP!

Miło nam poinformować, że Portal PZP Sp. z o.o. podpisało umowę z Sądem Apelacyjnym w Krakowie na zakup narzędzia do elektronizacji zamówień publicznych dla 432 jednostek spośród sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oferta Portal PZP Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do oprogramowania zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na rzecz sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”. Jest to obecnie największa umowa na narzędzie do elektronizacji zamówień publicznych, które swoim zasięgiem obejmuje Zamawiających w całej Polsce.

Nie zwalniamy tempa, wkrótce kolejne duże sukcesy, którymi będziemy się chwalić.

Zespół Portal PZP

Pozostałe aktualności:

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma