Nowe Prawo zamówień publicznych zostało podpisane przez Prezydenta.

Wczoraj, tj. 14 października 2019 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych oraz Przepisy wprowadzające ustawę ‒ Prawo zamówień publicznych.

Nowe Prawo zamówień publicznych zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r.

Treść ustawy i najważniejsze kierunki zmian znajdują się w artykule: https://www.portalpzp.pl/senat-przyjal-bez-poprawek-prawo-zamowien-publicznych/

Platforma SmartPZP szykuje się do zmian!

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej