Nowe progi unijne w Zamówieniach Publicznych

Od 1 stycznia 2020 r. obniży się wysokość tzw. progów unijnych oraz średni kurs złotego dla zamówień publicznych. Ministerstwo Rozwoju przygotowało już projekt w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów dla których ogłoszenie trzeba opublikować w unijnym dzienniku.

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

  • Robót budowlanych – 5 350 000 euro (obecnie to 5 548 000 euro ) dla wszystkich zamawiających.
    Dostaw i usług:
  • 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej.
  • 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej.
  • 428 000 euro (obecnie to 443 000 euro) dla zamówień sektorowych.

Tak wynika z rozporządzeń opublikowanych 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To oznacza, że dla zamówień przekraczających te progi będzie obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikowania Urzędowi Publikacji unii Europejskiej, który umieszcza je w TED. Dzięki temu takie ogłoszenia są łatwiejsze do wyszukania przez wykonawców zagranicznych. Projekt w tej sprawie skierowało właśnie do konsultacji Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto od nowego roku kurs po jakim przelicza się euro w zamówieniach publicznych wyniesie 4,2693 zł, obecnie jest to 4,3117.

Przykładowo w administracji centralnej próg unijny od 1 stycznia 2020 r. wyniesie:

  • Dla dostaw i usług – 593 433 zł, czyli będzie niższy od obecnego o 27 452 zł (obecnie to 620 885 zł).
  • Dla zamówień na roboty budowlane – 22 840 755 zł, czyli będzie niższy o 1 080 557 zł (obecnie wynosi 23 921 312 zł).

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 roku do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/nowe-progi-unijne-w-zamowieniach-publicznych-od-2020-roku,496096.html

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej