Nowe progi unijne w Zamówieniach Publicznych

Od 1 stycznia 2020 r. obniży się wysokość tzw. progów unijnych oraz średni kurs złotego dla zamówień publicznych. Ministerstwo Rozwoju przygotowało już projekt w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów dla których ogłoszenie trzeba opublikować w unijnym dzienniku.

Wartości progowe od 2020 roku wyniosą dla:

  • Robót budowlanych – 5 350 000 euro (obecnie to 5 548 000 euro ) dla wszystkich zamawiających.
    Dostaw i usług:
  • 139 000 euro (obecnie to 144 000 euro) dla zamówień w administracji centralnej.
  • 214 000 euro (obecnie to 221 000 euro) dla zamówień w administracji samorządowej.
  • 428 000 euro (obecnie to 443 000 euro) dla zamówień sektorowych.

Tak wynika z rozporządzeń opublikowanych 31 października w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. To oznacza, że dla zamówień przekraczających te progi będzie obowiązek przekazywania ogłoszeń do publikowania Urzędowi Publikacji unii Europejskiej, który umieszcza je w TED. Dzięki temu takie ogłoszenia są łatwiejsze do wyszukania przez wykonawców zagranicznych. Projekt w tej sprawie skierowało właśnie do konsultacji Ministerstwo Rozwoju.

Ponadto od nowego roku kurs po jakim przelicza się euro w zamówieniach publicznych wyniesie 4,2693 zł, obecnie jest to 4,3117.

Przykładowo w administracji centralnej próg unijny od 1 stycznia 2020 r. wyniesie:

  • Dla dostaw i usług – 593 433 zł, czyli będzie niższy od obecnego o 27 452 zł (obecnie to 620 885 zł).
  • Dla zamówień na roboty budowlane – 22 840 755 zł, czyli będzie niższy o 1 080 557 zł (obecnie wynosi 23 921 312 zł).

Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych od 1 stycznia 2020 roku do postępowań wszczętych i niezakończonych przed tą datą stosuje się przepisy dotychczasowe.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/nowe-progi-unijne-w-zamowieniach-publicznych-od-2020-roku,496096.html

Pozostałe aktualności:

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi: Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran!    Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani

Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i