Nowe PZP wchodzi w życie już za rok.

To będzie ciekawy rok. Toczą się losy Platformy e-zamówienia, Urząd Zamówień Publicznych oświadczył, że nie będzie kolejnego odroczenia pełnej elektronizacji. Czeka nas także przygotowanie do nowej ustawy PZP, która wywrze znaczący wpływ na Zamówienia Publiczne.

Najważniejsze ze zmian ujęte w nowym Prawie zamówień publicznych to w szczególności:

  • Rozwiązania kładące nacisk na lepsze przygotowanie zamówienia;
  • Wprowadzenie uproszczeń proceduralnych, w szczególności w odniesieniu do zamówień o wartości poniżej progów unijnych;
  • Zwiększenie konkurencyjności i dostępu do rynku zamówień;
  • Zrównoważenie pozycji zamawiających i wykonawców;
  • Większa transparentność postępowań;
  • Zaproponowanie mechanizmu pozasądowego rozwiązywania sporów;
  • Zmiany dotyczące umów o zamówienia publiczne, w tym regulacja kwestii waloryzacji kontraktów.

Więcej informacji o nowych procedurach i innych zmianach w artykule na portalu prawo.pl: https://www.prawo.pl/biznes/nowe-prawo-zamowien-publicznych-prezydent-podpisal,443421.html

Wejście w życie ustawy zaplanowano na 1 stycznia 2021 roku.
Poniżej do pobrania treść ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz Przepisy Wprowadzające Nową Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej