Podsumowanie szkoleń w styczniu,lutym: i marcu
Uczestników szkoleń
Godzin szkoleniowych
Zamawiających
Odwiedzonych miast
Zadanych pytań

Tytuł szkolenia: „Elektroniczne zamówienia publiczne w praktyce”

Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowców do Uczestników zajęć. Pierwsza część szkolenia jest poświęcona formalnym aspektom elektronizacji zamówień publicznych, problemom z jakimi borykają się Zamawiający, omówienie stanu przygotowań narzędzi do elektronizacji zamówień również w kontekście e-Zamówień zaplanowanych przez Ministerstwo Cyfryzacji. Druga cześć jest prowadzona w formie praktycznych warsztatów, które umożliwiają poznanie sposobu działania i obsługi Portalu e-Usług SmartPZP zapewniającego pełna elektroniczną komunikację między Zamawiającym a Wykonawcą oraz archiwum elektroniczne.

Pracownicy urzędów miast i gmin, urzędów pracy, starostw, jednostek administracyjnych zobowiązanych do stosowania przepisów o zamówieniach publicznych.

Celem szkolenia jest zapoznanie Uczestników z wymaganiami znowelizowanej ustawy Prawo zamówień publicznych tj. elektronizacją zamówień publicznych. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów praktycznych. Uczestnik szkolenia będzie miał okazję poznać uwarunkowania formalne i techniczne rewolucji w zamówieniach publicznych jaka czeka rynek zamówień publicznych już w 2018 r.

Szkolenie pozwoli poznać złożone aspekty elektronizacji zamówień publicznych. Wiedza zdobyta w trakcie wykładów i warsztatów podniesie w sposób znaczący kwalifikacje uczestników i pozwoli przygotować się na nadchodzące zmiany.

Program Szkolenia:

 • Wymagania znowelizowanej ustawy dotyczącej elektronizacji zamówień publicznych i rozporządzenia w sprawie elektronizacji zamówień
 • Wymagania formalne dla Platformy e-Usług
 • Jednolity europejski dokument zamówienia
 • Bezpieczny podpis elektroniczny a ePUAP, zewnętrzny znacznik czasu, szyfrowanie
 • Portale e-Usług a e-Zamówienia

Warsztaty praktyczne w oparciu o Portal e-Usług SmartPZP

 • Wprowadzenie do systemu – dostęp, role, bezpieczeństwo danych
 • Założenie i opublikowanie postępowania w przetargu nieograniczonym
 • Odpowiedzi na pytania do SIWZ
 • Otwarcie i ocena ofert
 • Wybór najkorzystniejszej oferty
 • Zmiana a wycofanie elektronicznej oferty
 • Obostrzenia dotyczące jawności ofert i możliwości utajnienia treści
 • Omówienie wymagań technicznych związanych z Portalem e-Usług SmartPZP

Nasi trenerzy

Anna Serpina-Forkasiewicz

Prawnik z wykształcenia, od 16 lat jest praktykiem w dziedzinie zamówień publicznych. Specjalizuje się w pomocy prawnej w przygotowywaniu i przeprowadzaniu postępowań w oparciu o przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, a także wsparciu największych przedsiębiorców w ubieganiu się o kontrakty publiczne w obszarze IT. Jest współautorem Portalu e-Usług SmartPZP.

Eksperci Instytutu Szkoleń i Rozwoju

mec. dr Andrzela Gawrońska-Baran

Radca prawny, doktor nauk prawnych, była Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu (2002-2008), w latach 2010-2016 dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Obecnie prowadzi AGB Kancelarię Radcy Prawnego. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne w zamówieniach publicznych, w szczególności jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Trener/wykładowca na kilkudziesięciu szkoleniach dotyczących zamówień publicznych m.in. dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, przedstawicieli instytucji kultury i nauki, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych i Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich (w Warszawie: SGGW, Uniwersytet SWPS, Uczelnia Łazarskiego oraz Uniwersytet Łódzki). Autorka kilkuset publikacji, w tym kilkunastu książkowych z zakresu zamówień publicznych, wydanych przez renomowane wydawnictwa m.in. uwzględniających stan prawny obowiązujący od 28 lipca 2016 r. („Pozacenowe kryteria oceny ofert z uwzględnieniem klauzul społecznych”, „Vademecum zamawiającego”, „Jak wygrać przetarg – poradnik da małych i średnich firm”, „Nowelizacja Prawa Zamówień Publicznych 2016.Komentarz”. „Prawo zamówień publicznych 2017.Rozporządzenia z komentarzem”)

dr Justyna Olszewska– Stompel

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, 13 lat doświadczenia na stanowisku naczelnika wydziału zamówień publicznych w jednostce samorządowej (przeszła ponad sto kontroli instytucji zarządzających, RIO, UKS i NIK), 18 letnie doświadczenie w doradztwie, w tym doświadczenie w zakresie zamówień publicznych i zarządzania dla sektora energetycznego (w latach 2002-2004 była doradcą PEC SA w Dąbrowie Górniczej), śląskich spółek komunalnych, spółek Skarbu Państwa i korporacji międzynarodowych (współpraca z Deloitte Business Consulting). Były ekspert Instytutu Zamówień Publicznych Wicik, Wiśniewski w Warszawie. Obecnie ekspert firmy Tenders Piotr Płaciszewski i współpracownik Kancelarii Prawnej Klatka i Partnerzy.  Współautorka trzech książek o zamówieniach publicznych wydanych przez Wolters Kluwer Polska, z których jedna – „Zamówienia publiczne nie są trudne” znalazła się na czołowych miejscach wśród sprzedawanych przez Wolters Kluwer pozycji książkowych. Autorka artykułów o charakterze ekonomicznym i z zamówień publicznych  publikowanych w prasie ogólnopolskiej, w tym w kwartalniku wydawanym przez C-H „Beck” „Prawo zamówień publicznych”, czasopismach: „Doradca. Zamówienia publiczne” i „Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce” oraz w wydawnictwach Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytetu Szczecińskiego i Warszawskiego. Autorka ponad 70 komentarzy z zakresu p.z.p. w Systemie Informacji Prawnej LEX poświęconym zamówieniom publicznym, publikowanym w module „LEX- Zamówienia publiczne”, a także autorka komentarzy z zakresu dyscypliny finansów publicznych i partnerstwa publiczno- prywatnego. Szkoliła wiele warszawskich i śląskich instytucji w tym m. in. Telewizję Polską, Telewizyjną Agencję Informacyjną, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Krakowie i Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Dąbrowie Górniczej, Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej oraz wybrane oddziały Poczty Polskiej, a także urzędy Gmin. Wykładała na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych. Jako pełnomocnik stron wygrała wiele postępowań odwoławczych przed zespołami arbitrów i Krajową Izbą Odwoławczą.  W 2015 r. odebrała dla Urzędu Miejskiego w Zabrzu wyróżnienie w konkursie „Kryształy Przetargów Publicznych” za realizację zamówień publicznych w Projekcie: „Rewitalizacja terenów w rejonie rzeki Bytomki na obszarze Gminy Zabrze”.

Miejsca i terminy szkoleń:

KWIECIEŃ

05.04.2018

 9:00

320 zł netto/os  przy zgłoszeniu do 29.03.
350 zł netto/os

dr Justyna Olszewska Stompel

19.04.2018

 10:00

320 zł netto/os  przy zgłoszeniu do 05.04.
350 zł netto/os

mec. Andrzela Gawrońska-Baran

Partner szkoleniowy

Cena bez VAT dla opłacających szkolenie, w co najmniej 70% ze środków publicznych.
Uczestników, których dotyczy zwolnienie z VAT prosimy o przesłanie
podpisanego oświadczenia.

unia europejska

Unia Europejska