Postępowaniem koncyliacyjnym zajmować się będzie Prokuratoria Generalna RP.

Już teraz Sąd Polubowny przy Prokuratorii Generalnej RP zajmuje się mediacjami, jest zatem dobrze przygotowany do prowadzenia postępowań ugodowych. Dlatego to właśnie ta instytucja będzie prowadzić nowe postępowania koncyliacyjne – mówi Joanna Knapińska, zastępca dyrektora departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Zachęcamy do przeczytania całości wywiadu redaktor Jolanty Ojczyk z Joanną Knapińską pod tym linkiem: prawo.pl/