Raport na temat rynku pracy w Zamówieniach Publicznych.

„Pracownicy instytucji publicznych zajmujący się zamówieniami publicznymi zarabiają za mało, wynika z raportu dotyczącego rynku pracy. Jest to praca bardzo stresująca, wymagająca doświadczenia i olbrzymich kompetencji w wielu obszarach. Jest również korupcjogenna. Przez ręce tych osób przechodzi rocznie ponad 200 mld PLN. Odpowiednikiem zamówieniowców na rynku komercyjnym są kupcy, bardzo wysoko wynagradzani, aby mogli się dokształcać, byli lojalni względem pracodawcy i skuteczni. I odporni na korupcję. Warto się pochylić nad tym problemem.”

Anna Serpina-Forkasiewicz, prezes PortalPZP

Zachęcamy do zapoznania się z raportem. Temat jak na razie nie został podjęty przy okazji prac nad nową ustawą PZP. Mamy jednakże nadzieję, że zwiększona świadomość problemu zaowocuje koniecznymi zmianami. Raport do pobrania poniżej:

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej