Rejestracja Wykonawcy na Platformie SmartPZP

Witajcie!
Dzisiaj w kolejnym odcinku z cyklu SmartPZP dla Wykonawców, pokażemy Wam jak w łatwy sposób zarejestrować nowy podmiot na Platformie Smart PZP

Zapraszamy do oglądania!

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej