Rząd zapowiada ułatwienia dla Partnerstwa publiczno-prywatnego

Partnerstwo publicznoprywatne zdefiniowane w aktach prawnych UE oraz dokumentach instytucji UE, definiowane jest jako partnerstwo sektora publicznego i prywatnego mające na celu realizację przedsięwzięć lub świadczenie usług, tradycyjnie dostarczanych przez sektor publiczny. (więcej na: http://ippp.pl/strona/partnerstwo-publiczno-prywatne-ppp)

Przez 10 lat PPP realizowano zaledwie 131 projektów o wartości około 6 mld zł. W skali całej gospodarki są to liczby bez większego znaczenia. Potrzebne są zmiany które są szykowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Pracujemy nad tym, aby więcej było inwestycji w formule partnerstwa publiczno-prywatnego – powiedziała minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. Jak poinformowała, jej resort przygotowuje przepisy mające ułatwiać wykorzystywanie partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia inwestycji.

Pracujemy nad dalszym ułatwieniem wykorzystania partnerstwa publiczno-prywatnego do prowadzenia inwestycji. Ten mechanizm finansowania projektów może być przydatny samorządom, zwłaszcza że w nowej perspektywie na twardą infrastrukturę będzie mniej funduszy. Powiem więcej, skala wykorzystania tej formy prowadzenia inwestycji musi się zwiększyć – powiedziała minister w wywiadzie dla PAP.

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/samorzad/partnerstwo-publiczno-prywatne-rzad-zapowiada-ulatwienia,496999.html

Pozostałe aktualności:

Oferta wakacyjna SmartPZP

Jeszcze tylko do końca sierpnia mamy dla Państwa doskonałą ofertę na dostęp do platformy SmartPZP!

NIK kontroluje elektronizację zamówień publicznych

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport „Informatyzacja procesu zamówień publicznych”, z którego wynika, że miniPortal – udostępniane przez Urząd Zamówień Publicznych darmowe narzędzie do komunikacji elektronicznej