Smart PZP platforma wspierająca administrację publiczną

SmartPZP


Od 1 stycznia 2021 roku weszła w życie ustawa Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019  r. obligująca zamawiających do prowadzenia postępowań w formie elektronicznej. Wymóg dotyczy  zarówno postępowań krajowych, jak i unijnych. Platforma zapewnia spełnienie wszystkich wymagań  ustawowych, wspiera proces tworzenia planu zamówień i raportowania do Urzędu Zamówień  Publicznych.

Platforma SmartPZP dostosowuje się do Twoich potrzeb.

Zapytaj o ofertę
smartpzp narzędzie wspierające zamówienia publiczne

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie prawa zamówień publicznych. Decydując się na korzystanie ze SmartPZP, decydujesz się na współpracę opartą o:

Profesjonalizm


dostęp do narzędzia, dzięki któremu przeprowadzisz postępowanie bezpiecznie i zgodnie z przepisami, w ramach którego zapewniamy:

 • elektroniczne uwierzytelnienie rejestrujących się wykonawców,
 • nieograniczoną liczbę użytkowników,
 • używanie podpisu kwalifikowanego,
 • szyfrowanie ofert w oparciu o certyfikaty zaufanej strony trzeciej,
 • możliwość załączania dokumentów do 100 MB,
 • obsługę użytkowników zagranicznych.

Kompetencje


profesjonalny zespół

 • dwie infolinie (dla zamawiających i wykonawców) dostępne we wszystkie dni robocze w godzinach 7-17.

Kluczowe moduły platformy SmartPZP


 • postępowania
 • aukcje elektroniczne
 • realizacja zakupów
 • weryfikacja podpisów
 • raportowanie
 • ochrona danych osobowych
 • wnioski zakupowe
 • potrzeby zakupowe
 • plan zamówień
 • archiwizacja

SmartPZP obsługuje wszystkie przewidziane przez ustawę Prawo zamówień publicznych tryby udzielania zamówień, w tym między innymi:

 • podstawowy
 • przetarg nieograniczony
 • przetarg ograniczony
 • wolna ręka
 • negocjacje z ogłoszeniem
 • negocjacje bez ogłoszenia
 • dialog konkurencyjny
 • dynamiczny system zakupów
 • konkurs
 • usługi społeczne
 • wstępne konsultacje rynkowe
 • partnerstwo innowacyjne
 • RFX otwarty
 • RFX zamknięty
 • umowa ramowa
 • zamówienia z dziedziny nauki
 • zapytanie o cenę
 • regulaminowy otwarty
 • regulaminowy zamknięty
 • aukcje elektroniczne
Instytucje, które korzystają z naszych usług

Zaufali nam


ministerstwo sprawiedliwościz naszych usług korzysta ZUSlogo CBAPolskie Porty LotniczeStraż Graniczna Polska

Nasze materiały i szkolenia znajdziesz na YouTube


Tu możesz pobrać aktualne wzory