Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach za 2020 rok

Przypominamy, że do 1 marca Zamawiający mają obowiązek sporządzić roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach i przekazać je prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych. Przekazanie sprawozdania odbywa się za pośrednictwem strony http://sr.uzp.gov.pl.
Do przekazania rocznego sprawozdania niezbędny jest dostęp do Biuletynu Zamówień Publicznych (login i hasło). W przypadku braku danych do logowania niezbędne jest ich uzyskanie za pośrednictwem Urzędu Zamówień Publicznych. W tej sytuacji należy wypełniony i podpisany przez osoby upoważnione wniosek (w formie papierowej) przesłać do UZP.
Aby wypełnić formularz, należy:
  • zalogować się do systemu, korzystając ze swoich danych,
  • wybrać odpowiednią opcję (w tym wypadku  dotyczącą rocznego sprawozdania),
  • wypełnić formularz, wprowadzając odpowiednie informacji i zaznaczając odpowiednie opcje,
  • przesłać formularz, wybierając opcję  „Przesłanie” dostępną na ostatniej stronie.
Na potwierdzenie prawidłowego przesłania sprawozdania na adres mailowy podany we wniosku zostanie wysłana odpowiednia wiadomość.
Źródło: tutaj

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.