Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Elektronizacja zamówień publicznych to bardzo ważna kwestia dla osób związanych z tematem. W związku z tym wszyscy z zapartym tchem śledzimy proces powstawania Platformy e-Zamówienia, która z założenia ma na celu zapewnienie „efektywnego, ujednoliconego, spełniającego potrzeby i oczekiwania interesariuszy zelektronizowanego procesu udzielenia zamówień publicznych w Polsce” (źródło: UZP).
Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych  Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji. Szczególnie istotna z punktu widzenia wykonawców i zamawiających jest informacja, że odbiór etapu, w którym ukończony zostanie  Moduł Ofert/Wniosków został przewidziany na pierwszy kwartał 2021 roku. Tak więc opóźnienie startu całego projektu jest już pewne.
W tej sytuacji do dyspozycji zamawiających i wykonawców pozostaje miniPortal (bis) oraz komercyjne rozwiązania, takie jak SmartPZP. Przypominamy, że nasza platforma  zapewnia kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. SmartPZP to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.
 

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.