szkolenia i konferencje

szkolenia i konferencje w dziedzinie zamówień publicznych

Do dobrego funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstwa potrzebne są umiejętności i wiedza, które pozwalają nam odnaleźć się we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego właśnie kładziemy nacisk nie tylko na podnoszenie własnych kompetencji, ale także na szkolenie innych zarówno z obsługi platform SmartPZP oraz Zakupy w chmurze, jak i z zakresu prawa zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej