Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi:

Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran! 

 

Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani Doktor dodatkowe pytania.

 

AGB notka

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia:

Zapowiedź szkolenia:

Zachęcamy do zapisów!

Informujemy, że istnieje także możliwość zapisu na szkolenie na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności. W tym celu należy wysłać e-mail na adres faktury@portalpzp.pl, zawierający następujące informacje: dane do faktury, imię i nazwisko uczestnika, maila do wysyłki zaproszenia oraz telefon kontaktowy.

Nowa ustawa PZP - jak przygotować się do jej stosowania?

26.05.2020, 09:00
brutto 139 zł
  • Przygotowanie postępowania według nowej ustawy PZP
  • Udzielanie zamówień bagatelnych
  • Wymagania proceduralne w postępowaniach o wartości mniejszej od progów
  • Przetarg nieograniczony w postępowaniach o wartości od progów unijnych
  • Certyfikat uczestnictwa

Przeprowadzenie postępowania według nowej ustawy PZP

27.05.2020, 09:00
brutto 139 zł
  • Weryfikacja podmiotowa wykonawców z uwzględnieniem wymogów elektronizacji i form składanych podmiotowych środków dowodowych
  • Forma oferty
  • Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert i inne ograniczenia zasady jawności
  • Badanie i ocena ofert
  • Certyfikat uczestnictwa

Pozostałe aktualności:

Szkolenie on-line z nowej ustawy PZP [26-27.05]

Serdecznie zapraszamy na dwudniowe szkolenie online z nowej ustawy PZP, które poprowadzi: Dr mec. Andrzela Gawrońska-Baran!    Podczas szkolenia będą mieli Państwo okazję zadawać Pani

Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i