Jak analizować elementy inwestycji pod kątem wpływu na środowisko?

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem przygotowanym przez „Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych„, które 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie zawarły Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Zamówień Publicznych. Jest to praktyczny poradnik dla zamawiających, którzy planują przeprowadzenie postępowań na wzniesienie nowego budynku, lub modernizację obiektów już istniejących.

Jak czytamy na stronie UZP:
” Celem opracowania jest przybliżenie, w formie przystępnej również dla osób niezajmujących się na co dzień zlecaniem zamówień na roboty budowlane i niespecjalizujących się w dziedzinie budownictwa, informacji na temat tego w jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na środowisko i na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku.”

Zachęcamy do lektury: „Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”.

Źródło: UZP.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

14 dni okresu testowego

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie, raport Najwyżej Izby Kontroli na temat informatyzacji zamówień publicznych nie zostawia złudzeń –  MiniPortal nie zapewnia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat