Jak analizować elementy inwestycji pod kątem wpływu na środowisko?

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem przygotowanym przez „Porozumienie w sprawie współpracy na rzecz rozwoju zielonych zamówień publicznych„, które 26 kwietnia 2019 r. w Warszawie zawarły Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urząd Zamówień Publicznych. Jest to praktyczny poradnik dla zamawiających, którzy planują przeprowadzenie postępowań na wzniesienie nowego budynku, lub modernizację obiektów już istniejących.

Jak czytamy na stronie UZP:
” Celem opracowania jest przybliżenie, w formie przystępnej również dla osób niezajmujących się na co dzień zlecaniem zamówień na roboty budowlane i niespecjalizujących się w dziedzinie budownictwa, informacji na temat tego w jaki sposób budynek i jego poszczególne elementy mogą wpływać na środowisko i na co należy zwrócić uwagę, planując inwestycję budowlaną przyjazną środowisku.”

Zachęcamy do lektury: „Analiza inwestycji budowlanej pod kątem możliwości ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko”.

Źródło: UZP.gov.pl

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.