Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i przejście na formę elektroniczną prowadzenia postępowań.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, po przeanalizowaniu wielu możliwych scenariuszy, rekomenduje przeprowadzanie w formie elektronicznej zamówień zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych.

Treść komunikatu poniżej :

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Powyższe zalecenie wynika zarówno z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, jak i  z potrzeby wdrożenia procedur dających możliwość utrzymania ciągłości działania urzędów w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Portal PZP Spółka z o.o., twórca Platformy do elektronizacji zamówień publicznych SmartPZP, wdrożył działania mające na celu zarówno dostosowanie się do wytycznych UZP, jak również wsparcie Zamawiających i Wykonawców w tym trudnym dla wszystkich okresie.

zostan

Wierzymy, że okazując sobie nawzajem pomoc i wsparcie, jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny dla nas zarówno zawodowo, jak i prywatnie czas.

Jeśli jesteśmy w stanie pomóc Państwu w inny sposób, prosimy o kontakt z naszym Centrum Kompetencyjnym lub Komórką ds. Kryzysowych.

Pozostałe aktualności:

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

14 dni okresu testowego

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie, raport Najwyżej Izby Kontroli na temat informatyzacji zamówień publicznych nie zostawia złudzeń –  MiniPortal nie zapewnia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat