Specjalna oferta SmartPZP w obliczu pandemii.

Zamówień publicznych nie da się zatrzymać,ale można pracować bezpiecznie z domu! Aby to umożliwić udostępniamy SmartPZP za darmo! Zalecamy stosowanie się do wytycznych UZP i przejście na formę elektroniczną prowadzenia postępowań.

Szanowni Państwo,

w odpowiedzi na aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, Urząd Zamówień Publicznych, po przeanalizowaniu wielu możliwych scenariuszy, rekomenduje przeprowadzanie w formie elektronicznej zamówień zarówno powyżej, jak i poniżej progów unijnych.

Treść komunikatu poniżej :

https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/komunikacja-elektroniczna-w-dobie-zagrozenia-epidemicznego

Powyższe zalecenie wynika zarówno z szeroko rozumianej profilaktyki zdrowotnej, jak i  z potrzeby wdrożenia procedur dających możliwość utrzymania ciągłości działania urzędów w Polsce.

Mając na uwadze powyższe, Portal PZP Spółka z o.o., twórca Platformy do elektronizacji zamówień publicznych SmartPZP, wdrożył działania mające na celu zarówno dostosowanie się do wytycznych UZP, jak również wsparcie Zamawiających i Wykonawców w tym trudnym dla wszystkich okresie.

zostan

Wierzymy, że okazując sobie nawzajem pomoc i wsparcie, jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny dla nas zarówno zawodowo, jak i prywatnie czas.

Jeśli jesteśmy w stanie pomóc Państwu w inny sposób, prosimy o kontakt z naszym Centrum Kompetencyjnym lub Komórką ds. Kryzysowych.

Pozostałe aktualności:

Aktualne progi unijne i kurs euro

Urząd Zamówień Publicznych informuje o dwóch obwieszczeniach podpisanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w sprawie aktualnych progów unijnych oraz kursu złotego w stosunku do euro.

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.