Zamówienia Publiczne tracą miliardy unikając aukcji.

Zachęcamy do przeczytania artykułu z cyklu „Puls Dnia” na portalu pulsbiznesu.pl, z komentarzem naszej Pani Prezes Anny Serpiny Forkasiewicz.

W 2018 r. za pomocą Platformy aukcji elektronicznych (jest to publiczny, bezpłatny serwis, dostępny przez internet) w całej Polsce przeprowadzono tylko 75 postępowań, w których pojawiła się aukcja elektroniczna — wynika z nowego Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych (UZP). To niewiele, a zarazem aż 23 mln zł publicznych oszczędności. W całym kraju takich aukcji (a także licytacji elektronicznych, które zamawiający mogą przeprowadzić w przypadku zamówień o niższej wartości, tj. poniżej tzw. progów unijnych) było co prawda więcej, bo zamawiający korzystają też z komercyjnych portali i innych narzędzi (których nie uwzględnia sprawozdanie UZP). Wciąż jest ich jednak bardzo mało.

link do artykułu: https://www.pb.pl/panstwo-traci-miliardy-unikajac-aukcji-968748

Pozostałe aktualności:

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

Antykryzysowa platforma rozwiązań technologicznych

Epidemia COVID-19 wstrząsnęła światem sektora publicznego, wobec czego nie można było przejść obojętnie. Reakcją Polskiego Funduszu Rozwoju i Związku Miast Polskich stała się Antykryzysowa Platforma

14 dni okresu testowego

Jak już informowaliśmy kilkakrotnie, raport Najwyżej Izby Kontroli na temat informatyzacji zamówień publicznych nie zostawia złudzeń –  MiniPortal nie zapewnia bezpieczeństwa. Więcej na ten temat