Wdrożenie Platformy Zakupowej SmartPZP w Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz w 43 Oddziałach zakończyło się pełnym sukcesem. To było prawdziwe wyzwanie, ale dzięki idealnej współpracy i koordynacji prac, a także pełnemu zaangażowaniu i ogromnemu profesjonalizmowi ekspertów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i PortalPZP zrobiliśmy to w ekspresowym tempie. Zakres wdrożenia, wprowadzenie niezbędnych modyfikacji, konfiguracji i integracji zajęło nam zaledwie 30 dni.

Dzięki temu wdrożeniu Zakład Ubezpieczeń Społecznych zyskał narzędzie umożliwiające agregację i analizę kompletnych danych związanych z zakupami regulaminowymi, krajowymi i unijnymi. Planowane jest również intensywne wykorzystanie aukcji elektronicznych, które – jak wielokrotnie przekonali się nasi klienci –  przynoszą olbrzymie oszczędności. Platforma Zakupowa SmartPZP zapewni wsparcie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w obowiązkach informacyjnych kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Platforma Zakupowa SmartPZP Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dostępna pod adresem https://portal.smartpzp.pl/zus. Uruchomiliśmy również specjalną infolinię techniczną: +48 22 228 67 97 czynną od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:00.