Zmiana umowy o zamówienie publiczne z powodu pandemii.

Epidemia COVID-19 w różnym stopniu wpływa na realizację umów zawartych w następstwie przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne. Utrudnienia mogą wynikać przykładowo z niedostępności pracowników bądź ograniczeń w transporcie i zaopatrzeniu. Często efektem jest niemożliwość wykonania zamówienia w terminie. Zachęcamy do przeczytania artykułu radcy prawnego z Deloitte Legal – dr. Łukasza Pożogi, który wyjaśnia co najlepiej zrobić w takiej sytuacji.

„Wystąpienie siły wyższej samo w sobie nie powoduje, że zmienia się treść umowy, a jedynie ma znaczenie z punktu widzenia odpowiedzialności za jej niewykonanie. Strony mogą jednak chcieć – zamiast rozliczać się z tytułu niewykonania umowy, co może być problematyczne – zmodyfikować ją tak, aby dostosować ją do zaistniałego stanu rzeczy – pisze dr Łukasz Pożoga , radca prawny w Deloitte Legal.”

Czytaj więcej na Prawo.pl:
https://www.prawo.pl/biznes/zmiana-umowy-o-zamowienie-publiczne-z-powodu-epidemii,500626.html

Przypominamy też o możliwości zawarcia w umowie klauzul przeglądowych na podstawie art.144 ust.1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art.455 ust.1 pkt 1 nowej ustawy Prawo zamówień publicznych, uprawniające strony do wprowadzenia zmian w umowie.

Pozostałe aktualności:

Format pliku ma znaczenie

Mimo że już od dwóch lat przetargi powyżej progów unijnych obsługiwane są w sposób elektroniczny, do dzisiaj czasami pojawiają się niejasności co do kwestii formalnych związanych między innymi ze składaniem ofert. Jedną z takich niejasności bywa kwestia formatu pliku zawierającego ofertę wraz z niezbędnymi dokumentami.

„Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce” – premiera książki

15 października miała miejsce premiera książki „Elektronizacja zamowień publicznych w praktyce” autorstwa Prezes Portalu PZP Anny Serpiny-Forkasiewicz, szefa Praktyki Prawa Zamówień Publicznych w jednej z wiodących polskich kancelarii prawnych Jacka Liputa oraz specjalisty w zakresie podpisu elektronicznego i bezpieczeństwa informacji Michała Tabora.

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych – wyniki ankiety UZP

Profesjonalizacja kadr w zamówieniach publicznych to kwestia, która bardzo często podkreślana jest przez Urząd Zamówień Publicznych jako jedno z kluczowych wyzwań na najbliższe lata. Aby poznać opinię interesariuszy rynku zamówień publicznych na ten temat, na początku 2020 roku urząd postanowił przeprowadzić ankietę.

Start Platformy e-Zamówienia opóźniony

Jak poinformował podczas wystąpienia na kongresie zamówień publicznych prezes Urzędu Zamówień Publicznych Hubert Nowak – prace nad projektem podzielone zostały na sześć etapów, z czego do dzisiaj został zrealizowany pierwszy, a drugi i trzeci są w fazie realizacji.

Logowanie do platformy jest niezbędne

9 września opublikowany został projekt rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.