Dyrektor Zarządzający Pionem Infrastruktury i Zakupów Poczta Polska SA