Portal PZP profesjonalne doradztwo

Oferta


„Zadowolony klient to najlepsza strategia biznesowa”.

Michael LeBoeuf

SmartPZP


Platforma dedykowana jednostkom administracji publicznej, zapewniająca kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. „SmartPZP” to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.

Dowiedz się więcej
Smart PZP platforma wspierająca administrację publiczną
smartpzp narzędzie wspierające zamówienia publiczne

Zakupy w chmurze


Platforma dedykowana przedsiębiorcom, którzy cenią sobie profesjonalne podejście do kwestii zakupów, możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty oraz kompleksową obsługę. „Zakupy w chmurze” to narzędzie umożliwiające komunikację z klientami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji zakupów, od momentu planowania po zarządzanie projektem oraz komunikację z oferentami.

Dowiedz się więcej
Zakupy w chmurze online
Platforma umożliwiająca ZAKUPY W CHMURZE

Szkolenia i konferencje


Do dobrego funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstwa potrzebne są umiejętności i wiedza, które pozwalają nam odnaleźć się we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego właśnie kładziemy nacisk nie tylko na podnoszenie własnych kompetencji, ale także na szkolenie innych zarówno z obsługi platform SmartPZP oraz Zakupy w chmurze, jak i z zakresu prawa zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej
szkolenia i konferencje w dziedzinie zamówień publicznych

Doradztwo prawne


O tym, że prawo zamówień publicznych jest skomplikowane, a ustawa bardzo często ulega zmianom, wie każdy, kto zajmuje się przetargami. Jako specjaliści w dziedzinie prawa zamówień publicznych świadczymy usługi doradztwa prawnego, wspierając klientów w całym procesie, minimalizując możliwość wystąpienia komplikacji.

Dowiedz się więcej
Doradztwo prawne w zamówieniach publicznych