Oferta


„Zadowolony klient to najlepsza strategia biznesowa”.

Michael LeBoeuf

SmartPZP


Platforma dedykowana jednostkom administracji publicznej, zapewniająca kompleksową obsługę procesu udzielania zamówień publicznych. „SmartPZP” to narzędzie umożliwiające przeprowadzenie postępowania zgodnie z przepisami Ustawy Prawo zamówień publicznych oraz dyrektywami Unii Europejskiej na wszystkich etapach: od złożenia wniosku zakupowego po publikację wyników postępowania, podpisanie i rozliczenie umowy.

Dowiedz się więcej

Zakupy w chmurze


Platforma dedykowana przedsiębiorcom, którzy cenią sobie profesjonalne podejście do kwestii zakupów, możliwość wyboru najkorzystniejszej oferty oraz kompleksową obsługę. „Zakupy w chmurze” to narzędzie umożliwiające komunikację z klientami zewnętrznymi na wszystkich etapach realizacji zakupów, od momentu planowania po zarządzanie projektem oraz komunikację z oferentami.

Dowiedz się więcej

Szkolenia i konferencje


Do dobrego funkcjonowania instytucji lub przedsiębiorstwa potrzebne są umiejętności i wiedza, które pozwalają nam odnaleźć się we wciąż zmieniającej się rzeczywistości. Dlatego właśnie kładziemy nacisk nie tylko na podnoszenie własnych kompetencji, ale także na szkolenie innych zarówno z obsługi platform SmartPZP oraz Zakupy w chmurze, jak i z zakresu prawa zamówień publicznych.

Dowiedz się więcej

Doradztwo prawne


O tym, że prawo zamówień publicznych jest skomplikowane, a ustawa bardzo często ulega zmianom, wie każdy, kto zajmuje się przetargami. Jako specjaliści w dziedzinie prawa zamówień publicznych świadczymy usługi doradztwa prawnego, wspierając klientów w całym procesie, minimalizując możliwość wystąpienia komplikacji.

Dowiedz się więcej