PortalPZP został powołany jako spółka, która ma na celu stworzenie kompleksowego zaplecza dla zamawiających ukierunkowanego na problematykę elektronizacji zamówień publicznych w Polsce. Zagadnienie to było olbrzymim wyzwaniem nie tylko ze względu na fakt, że wymaga połączenia kompetencji  w zakresie analizy prawnej i budowy nowoczesnych i bezpiecznych systemów informatycznych, ale również konieczności zmierzenia się z krótkim vacatio legis dyrektyw unijnych nr. 2014/24/UE (tzw. dyrektywa klasyczna) oraz 2014/25/UE (tzw. dyrektywa sektorowa). Przy zaangażowaniu i współpracy wysokiej klasy interdyscyplinarnej grupy ekspertów, stworzyliśmy SmartPZP w celu zapewnienia optymalnego i bezpiecznego narzędzia, które umożliwia elektroniczną komunikację między zamawiającymi a wykonawcami.

SmartPZP jest Portalem e-Usług opracowanym przy współpracy wyłącznie polskich ekspertów z obszaru prawa zamówień publicznych, budowy systemów informatycznych oraz bezpieczeństwa IT. System został zbudowany od podstaw jako rozwiązanie dedykowane do obsługi  zamówień publicznych, w odróżnieniu od rozwiązań będących pierwotnie  platformami komercyjnymi. System jest w pełni zgodny zarówno z nomenklaturą jak i wytycznymi ustawy PZP, rozporządzenia o e-zamówieniach oraz rozporządzenia w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności. Co w naszej ocenie równie istotne, korzystamy wyłącznie ze zlokalizowanej w Polsce infrastruktury, która zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa.

unia europejska

Unia Europejska

Infolinia 22 123 0 797