podpis elektroniczny kto go potrzebuje

Podpis elektroniczny


„Wkrótce będzie możliwe bezprzewodowe wysyłanie informacji na cały świat, tak, że każdy człowiek będzie mógł to robić przy pomocy małego urządzenia noszonego przy sobie”.

Nikola Tesla (1909r.)

Czym jest podpis elektroniczny i w jakim celu się go stosuje?


Dane w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym są równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom podpisanym własnoręcznie.
Dzięki temu podpis elektroniczny można zastosować w wielu obszarach – w biznesie, administracji czy medycynie, usprawniając pracę firm oraz urzędów, co ma wpływ na optymalizację kosztów ich funkcjonowania.

Czym jest kwalifikowany podpis elektroniczny?


Kwalifikowany podpis elektroniczny to podpis bezpieczny tj. podpis, który jest przyporządkowany wyłącznie do osoby go składającej i który jest przez tę osobę sporządzany za pomocą podlegających jej wyłącznej kontroli bezpiecznych urządzeń i danych służących do składania podpisu oraz jest powiązany z danymi, do których został dołączony w taki sposób, że jakakolwiek późniejsza ich zmiana jest rozpoznawalna. Podpis elektroniczny kwalifikowany jest równoważny z podpisem odręcznym i zapewnia, że podpisany dokument elektroniczny nie może zostać zmieniony, a także jednoznacznie można ustalić osobę go podpisującą.

Podpisy elektroniczne u zamawiających – czy to obowiązek czy możliwość?


Skoro w perspektywie zmierzamy do pełnej elektronizacji procesu zamówień publicznych, zasadne jest aby dokumentacja postępowania została zatwierdzona w formie elektronicznej (podpisana podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem w myśl art. 781 ust. 1 kodeksu cywilnego), kierownik zamawiającego, a także osoby, które zastępują kierownika zamawiającego, powinni zaopatrzyć się w odpowiednie kwalifikowane podpisy elektroniczne. Co więcej, podpisanie protokołu z postępowania przez członków komisji przetargowej również może zostać dokonane w formie elektronicznej, wówczas zamawiający powinien zapewnić kwalifikowane podpisy elektroniczne dla wszystkich członków komisji przetargowej. Uzyskanie takiego podpisu wymaga osobistego stawienia się w centrum certyfikacji, zatem zamawiający wcześniej powinni o tym pomyśleć i przewidzieć czas na dokonanie tych czynności. Oprócz podjęcia koniecznych działań natury technicznej zamawiający musi wypracować procedury wewnętrzne, wdrożyć Portal e-Usług i przeszkolić pracowników.

Kto wydaje kwalifikowane podpisy elektroniczne?


Kwalifikowane podpisy elektroniczne wystawiane są przez dostawców kwalifikowanej usługi zaufania, będących podmiotami świadczącymi usługi certyfikacyjne. Niezbędny jest bowiem podpis elektroniczny spełniający wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej(dz. u. z 2016 r. poz. 1579). Podmioty takie są wpisane do rejestru ministra ds. informatyzacji prowadzonego przez narodowe Centrum Certyfikacji. Narodowe Centrum Certyfikacji tworzy oraz wydaje kwalifikowanym dostawcom usług zaufania certyfikaty służące do weryfikacji zaawansowanych podpisów elektronicznych. na stronie internetowej tego Centrum (www.nccert.pl) znajduje się rejestr podmiotów udostępniających usługę kwalifikowanego podpisu elektronicznego (kwalifikowanych dostawców usług zaufania). W Polsce takimi kwalifikowanymi centrami są:

  • Asseco Data Systems s.a. – Certum.
  • EuroCert
  • Krajowa Izba Rozliczeniowa s.a. – Szafir
  • Kwalifikowane Centrum Certyfikacji kluczy CenCert
  • Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych s.a. – Sigillum

oczywiście należy pamiętać, że certyfikaty podpisu kwalifikowanego wydane przez autoryzowane zagraniczne centra certyfikacji również powinny być honorowane – dlatego wybierając środek komunikacji elektronicznej warto również zweryfikować czy takie podpisy elektroniczne będą właściwie obsługiwane przez Portal e-usług.

Jakie standardy podpisów elektronicznych są dopuszczalne?


Podpisy elektroniczne mogą występować w standardach:

  • PAdES (do podpisania plików/dokumentów w formacie PDF – podpis niejako jest „osadzony” w dokumencie PDF)
  • XAdES - typ podpisu "otaczający" (do podpisania plików w innym formacie), gdzie podpis również naniesiony jest bezpośrednio w dokumencie
  • w przypadku Wykonawców zagranicznych, możliwe jest podpisanie dokumentu w innym formacie niż PAdES czy XAdES otaczający, natomiast bez możliwości weryfikacji poprawności złożonego podpisu przez system.

Podpisy elektroniczne wystawiane przez naszych partnerów: