Sejmowa komisja do spraw deregulacji skończyła prace nad liczącymi ponad 700 artykułów dwoma projektami dotyczącymi przetargów. Jeden to nowe prawo zamówień publicznych, drugi to przepisy je wprowadzające. Do obu będą poprawki, a jedna z nich proponuje wprowadzenie postępowania koncyliacyjnego dla wszystkich zamówień.

Posłom z sejmowej komisji do spraw deregulacji wystarczyły dwa posiedzenia, by omówić te dwa projekty. Podczas pierwszego czytania i prac w komisji w sumie zgłoszono 29 poprawek, w tym 26 do projektu nowego prawa zamówień.

Większość porządkowych, choć jest jedna merytoryczna, która rozszerza postępowanie koncyliacyjne na wszystkie zamówienia. Tak naprawdę jednak znaczenie mają wnioski zgłoszone przez stronę społeczną. Nie zostały w komisji przeanalizowane, by nie opóźniać prac. Dotyczą przepisów przejściowych oraz wprowadzenia kryteriów oceny, czy cena jest rażąco niska. Jeśli posłowie i resort przedsiębiorczości uznają, że warto je uwzględnić, zostaną zgłoszone w drugim czytaniu. Nawet wówczas możliwe jeszcze będzie uchwalenie nowych przepisów w tej kadencji.

Zachęcamy do przeczytania całości artykułu redaktor Jolanty Ojczyk na portalu prawo.pl z komentarzem ekspertów Prawa Zamówień Publicznych: https://www.prawo.pl/biznes/ustawa-o-zamowieniach-publicznych-gotowa-do-drugiego-czytania,462178.html