Urząd Zamówień Publicznych przygotował dokument, w którym wyselekcjonował przykłady zamówień publicznych,w których zostały zastosowane rozwiązania z zakresu społecznych zamówień publicznych. Są to dobre przykłady, które można wykorzystać podczas przygotowywania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Należy oczywiście pamiętać, że wskazane rozwiązanie należy dostosować do specyfiki konkretnego przedmiotu zamówienia, a także obowiązującego stanu prawnego.

Które zamówienia są traktowane jako „społeczne zamówienia publiczne”? Są to takie zamówienia, w ramach których bierze się pod uwagę co najmniej jeden z następujących aspektów:

  • promocja godnej pracy,
  • ekonomia społeczna i MSP,
  • poszanowanie praw człowieka i prawa pracy,
  • włączenie zrównoważonych kryteriów wraz z uwzględnieniem kwestii uczciwego i etycznego handlu,
  • wsparcie społecznego włączenia (w tym osób niepełnosprawnych),
  • promocja równych szans oraz zasady ,,dostępny i przeznaczony dla wszystkich”,
  • szersze,dobrowolne przestrzeganie zasad społecznej odpowiedzialności biznesu (corporate social responsibility —CSR).

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z dokumentem:

Dobre praktyki z zakresu społecznych zamówień publicznych

Źródło: https://uzp.gov.pl