Na portalu biznes.gazetaprawna.pl pojawił się artykuł odnośnie używania algorytmu skrótu SHA-1 przez Wykonawców. Nawiązuje on do głośnej dyskusji o jego ważności. Poprosiliśmy o komentarz naszego eksperta od zamówień publicznych, Annę Serpinę-Forkasiewicz:
„Ministerstwo Cyfryzacji, PIIT, prawnicy nie mają wątpliwości, że sankcja nieważności podpisu kwalifikowanego w wyniku zastosowania skrótu SHA-1 jest nieuprawniona. Normy europejskie są nadrzędne względem krajowych, wynika to z przyjętego porządku prawnego.”