Miło nam poinformować, że Portal PZP Sp. z o.o. podpisało umowę z Sądem Apelacyjnym w Krakowie na zakup narzędzia do elektronizacji zamówień publicznych dla 432 jednostek spośród sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury oraz Ministerstwa Sprawiedliwości.

Oferta Portal PZP Sp. z o.o. została wybrana jako najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Usługę dostępu do oprogramowania zapewniającego obsługę procesu udzielania zamówień publicznych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej na rzecz sądów powszechnych, jednostek organizacyjnych prokuratury, oraz Ministerstwa Sprawiedliwości”. Jest to obecnie największa umowa na narzędzie do elektronizacji zamówień publicznych, które swoim zasięgiem obejmuje Zamawiających w całej Polsce.

Nie zwalniamy tempa, wkrótce kolejne duże sukcesy, którymi będziemy się chwalić.

Zespół Portal PZP