Uprzejmie informujemy, iż na stronie Urzędu Zamówień Publicznych pojawił się kolejny komunikat, związany z obecną sytuacją:

„Szanowni Państwo, z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa (wywołującego COVID-19), zwracamy się do Państwa z prośbą  o ograniczenie do niezbędnego minimum kontaktów bezpośrednich i osobistego udziału przy załatwianiu spraw w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej.

Zachęcamy Państwa do kontaktu za pośrednictwem elektronicznych narzędzi, tj. poczty elektronicznej – uzp@uzp.gov.pl, Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ePuAP), ewentualnie poczty tradycyjnej.

Z uwagi na zmniejszenie obsady etatowej do niezbędnego minimum, kontakt bezpośredni i telefoniczny z pracownikami Urzędu Zamówień Publicznych może być utrudniony.

Do odwołania, zawieszamy również obsługę infolinii prawnej.”

a także:

„Szanowni Państwo, informujemy, że Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych i Krajowej Izby Odwoławczej (piętro IV, pok. 504) jest nieczynna do odwołania.

Korespondencję do Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej prosimy przekazywać za pośrednictwem:

  • poczty elektronicznej – uzp@uzp.gov.pl,
  • Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP
  • poczty tradycyjnej – ewentualnie

Źródło: https://www.uzp.gov.pl/strona-glowna/slider-aktualnosci/ograniczony-kontakt-w-uzp-i-kio/ograniczony-kontakt-w-urzedzie-zamowien-publicznych-i-krajowej-izbie-odwolawczej