Pandemia COVID-19 wykazała, że sprawne wykorzystywanie technologii przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i jednostki im podległe mają priorytetowe znaczenie dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców i podmiotów gospodarczych. Dzięki funduszom unijnym został stworzony program pozwalający dofinansować zakupy, szkolenia oraz działania wspierające sprawne podniesienie poziomu cyfryzacji w JST.

Czym jest Cyfrowa Gmina?

Cyfrowa Gmina to konkurs grantowy dedykowany wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego na poziomie gmin. Grant można wykorzystać na cyfryzację urzędów, zakup sprzętu komputerowego dla jednostek podległych, przygotowanie urzędników do pracy z nowoczesnymi technologiami, wsparcie w obszarze cyberbezpieczeństwa oraz szkolenia. Na liście konkursowej znajduje się ponad 2500 JST!

Kiedy nabór?

Nabór do konkursu odbędzie się w 3 rundach – każda trwa 30 dni.
Składanie wniosków w ramach pierwszej rundy możliwe jest od 18 października 2021 r.

 

Złóż wniosek, uzyskaj grant i wykup dostęp do platformy SmartPZP!

Deklarujemy pomoc w opracowaniu dokumentacji projektowej!

 

Dlaczego warto?

Minimalne dofinansowanie, jakie może otrzymać gmina, to 100 000 zł, a maksymalne to 2 000 000 zł.

Sposób podziału środków na poszczególne JST będzie wynikał z kluczowego elementu:
– wskaźnika dochodów podatkowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego,
– liczby mieszkańców w danej jednostce.

Obszary wsparcia

 • Cyfryzacja biur / jednostek publicznych / jednostek podległych i nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) rozumiana jako zakup sprzętu IT i oprogramowania.
 • Zakup dostosowanego do potrzeb sprzętu IT dla szkół i placówek specjalnych (w tym przekazanie przez szkoły sprzętu dla dzieci z rodzin po PGR),
  sprzęt dla domów dziecka, pieczy zastępczej, domów pomocy społecznej.
 • Szkolenia dla pracowników urzędu z obszaru cyberbezpieczeństwa, a także zaawansowanych usług cyfrowych.

Dlaczego platforma SmartPZP wpisuje się w projekt Cyfrowa Gmina ?

SmartPZP to oprogramowanie, dzięki któremu JST i jednostki podległe przeprowadzą postępowanie z obszaru zamówień publicznych bezpiecznie i zgodnie z przepisami. Rozwiązanie to stanowi ważny aspekt cyfryzacji urzędów.
W ramach platformy do elektronizacji zamówień publicznych SmartPZP zapewniamy:

 • obsługę wszystkich trybów,
 • nielimitowaną ilość użytkowników,
 • rozwiązanie chmurowe SaaS,
 • automatyzację procesów od planowania po zakupy,
 • elektroniczne uwierzytelnienie rejestrujących się wykonawców,
 • umowę ramową,
 • używanie podpisu kwalifikowanego,
 • weryfikację podpisu,
 • szyfrowanie ofert w oparciu o certyfikaty zaufanej strony trzeciej,
 • przepływ dokumentacji miedzy Zamawiającym, a Wykonawcą,
 • certyfikaty ISO 27001 i 9001, gdzie normy ISO 27001 w sposób szczególny odnoszą się do zagadnień związanych z bezpieczeństwem informacji,
 • obsługę użytkowników zagranicznych,
 • RODO – zapewnienie ochrony danych osobowych użytkowników oraz danych osobowych za-wartych w dokumentach,
 • archiwizację.